1. Jouw privacy is belangrijk

< Back

Je privacy is belangrijk voor ons. We willen jouw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In dit document, ons privacy beleid, leggen we je uit hoe de verwerking gebeurt en om welke persoonsgegevens het gaat. Het begrip verwerking omvat o.a. verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of ze op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen

We hebben het hier over jou als (toekomstige) klant van ons bedrijf, leverancier of een betrokkene bij een organisatie die met ons in contact staat.

1.1. Vooraf

We raden je aan om dit document goed te lezen zodat je weet waarom en waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken. Daarbij vind je jouw rechten en hoe je deze kan uitoefenen.

We kunnen ons privacy beleid aanpassen. De meest recente versie is terug te vinden op onze website https://www.logflow.be

Wens je meer informatie over de privacywetgeving in België dan kan je terecht op de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

1.2. Wie verwerkt jullie gegevens? Wie zijn we?

Logflow is actief in België waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in Kapellestraat 136/ blok E te 8020 Oostkamp en is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

1.3. Hoe kan je ons bereiken?

Als je vragen hebt over jouw privacy of je wil jouw privacy-instellingen aanpassen of je recht uitoefenen dan kan je ons bereiken op het postadres Kapellestraat 136 - blok E te 8020 Oostkamp of via e-mail op het e-mailadres privacy@logflow.be

1.4. De leidende toezichthoudende autoriteit van Logflow

Voor de Logflow is de Belgische toezichthoudende autoriteit, de Gegevensbeschermingsautoriteit, de leidende autoriteit. Ze is te bereiken op het adres Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, via e-mail op het e-mailadres contact@apd-gba.be of telefonisch op het nummer +32 2 274 48 00.

< Back