Over Logflow

OUR PHILISOPHY - OUR VISION OF CONSULTING - OUR MISSION

Logflow werd in het jaar 2000 opgericht door Eric Vandenbussche (CEO). Vandaag kan Logflow terugkijken op een impressionante referentielijst met projecten voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, en dit voor de meest diverse sectoren en producten. De hoge klantwaardering, die blijkt uit de talrijke verkregen kwaliteitslabels en erkenningen door diverse overheidsinstanties, getuigt van de professionaliteit van de dienstverlening. Ons doel is klanten tevreden stellen en samen met hen mooie projecten realiseren van ontwerp tot go-live.

Logflow staat voor een team van ingenieurs dat de logistieke theoretische kennis combineert met de nodige operationele ervaring. Wij kennen de magazijnwerking door en door en kunnen dan ook praktisch onderbouwde oplossingen aanbieden. Passie voor logistiek is onze drijvende kracht en het cement van onze organisatie. Stilstaan is achteruit gaan, we beschouwen het als onze taak om een te vervullen. Innovatieve projecten zijn hiervan het resultaat. Als team beheersen we de totale logistiek, de harde automatisatie en de IT automatisatie.

 

Logflow opereert op een “no-nonsense” gebaseerde bedrijfsfilosofie, praktisch advies is onze missie. We spreken de taal van de klant, eerder dan 3 letterwoorden. Geen dikke boeken of gebakken lucht, maar creatieve oplossingen met terugverdieneffect. Zie ons als een betrouwbare raadgever, een logistiek architect, die helpt kiezen voor de juiste logistieke oplossing. We houden van een open en directe communicatiestijl met frisse nieuwe ideeën als resultaat.


Het logo symboliseert onze aanpak: het eigentijdse Egyptische Horus oog staat voor het zoeken naar het verborgene in de goederenstroom om van daaruit de juiste logistieke oplossing te distilleren. We maken dan ook een gedetailleerde studie op basis van facts and figures vóór we adviezen formuleren. We geloven in een goede lay-out studie en dat deze belangrijke investeringen in automatisatie kan voorkomen. Logflow ontwikkelde hiertoe een eigen methodiek voor het oplossen van supply chain vraagstukken.

 

Elke medewerker wordt opgeleid en getraind in deze unieke aanpak. Hierdoor kunnen zij vlot en efficiënt met elkaar samenwerken aan één of meerdere projecten of projectfases. M.a.w. we kiezen doelbewust om niet met freelancers samen te werken omdat dit niet in lijn is met onze strategie, bedrijfsaanpak en ethiek.

We zijn er van overtuigd dat we eerst moeten organiseren alvorens te automatiseren, en dat dit laatste enkel succesvol kan zijn wanneer men voldoende onafhankelijkheid kan bieden t.o.v. toeleveranciers. Deze onafhankelijkheid moet uitmonden in de juiste logistieke oplossing: manueel, semi-manueel of volautomatisch. Facts and figures moeten de juiste keuze objectiveren. Buikgevoel is uit den boze. Voor ons is het belangrijk om eerst een logistieke visie te ontwikkelen en een logistiek concept te hebben vóórdat men aan tafel zit met architecten en toeleveranciers. We zijn er van overtuigd dat nieuwe logistieke oplossingen verandering vragen binnen uw bedrijf en helpen u deze omschakeling te bewerkstelligen (change management). We leveren niet enkel advies, we komen ook onze oplossingen implementeren indien de klant dit wenst. We werken procesgericht, d.w.z. we beschouwen elk bedrijf als uniek met eigen kenmerken en extern inwerkende randfactoren. We ontleden het proces en maken van daaruit doelgerichte oplossingen. Het proces is opgebouwd uit middelen, mensen, methode, en materiaal. We geloven dus niet in het feit dat enkel technologische oplossingen een goed werkend proces kunnen opleveren. Logflow bekijkt het integraal, horizontaal en verticaal.

We geloven in een audit van uw operatie die bottom-up wordt uitgevoerd. Startend met goederenstroomanalyse en eindigend met financiële gegevens en niet omgekeerd. Dit lijkt eigenaardig maar het levert wel een totaal andere kijk op de zaak met verrassende resultaten en vernieuwende logistieke oplossingen tot gevolg. Bovenstaande zorgt er voor dat Logflow een eigen gelaat en aanpak heeft, met slechts één hoofddoel: klanttevredenheid als motor voor onze groei en ons succes.