Masterplan productie

Nood aan een toekomstgerichte plant reengineering?

Kent uw bedrijf een sterke groei? Wordt  u geconfronteerd met grote uitdagingen zoals de bouw van een nieuwe fabriek, een tekort aan ruimte, streeft u naar meer efficiëntie (al dan niet mits automatisering) of zijn er veranderende klantenbehoeften? Is er nood aan meer traceability of staat u voor een kantelmoment in uw IT-landschap?

Een masterplan biedt een onderbouwd plan met een toekomstgerichte visie op korte, middellange en lange termijn.

 

Productielogistiek

De aanpak van onze logistieke consultants

Bepalen van uw logistieke uitdagingen & doelstellingen

 • Hoe groei ondersteunen?
 • Hoe de ruimte beter benutten?
 • Hoe fouten reduceren?
 • Hoe de knelpunten in uw productie wegwerken? 

 

Gedetailleerd beeld huidige productie

 • Mappen van de huidige goederenstromen en lay-out
 • Data-gedreven analyses
 • Relatiediagram
 • Ontwerpen van een TO-BE concept
 • Opstellen van investeringsbudget en transformatieplan
 • Quick wins

 

Creatie van een Masterplanvisie

 • Onafhankelijke visie
 • Een efficiëntere goederenflow
 • Een futureproof productielayout
 • Quick wins gealigneerd met een langetermijnvisie
 • Juiste automatisatiegraad
 • Een IT-roadmap voor productieondersteuning

Value Stream Mapping, Plant engineering, In-plant logistics, Business Process Reengineering, Factory layout / fabriekslay-out, Productie lay-out, Systematic Layout Planning, Production line feeding, Production line supply

 

Onze klanten getuigen

Neem vrijblijvend contact met ons op en ontdek wat wij voor u en uw productie lay-out kunnen betekenen. 

 

#Value Stream Mapping "Plant engineering #In-plant logistics #Business Process Reengineering #Factory layout / fabriekslay-out #Systematic Layout Planning #Production line feeding  #Production line supply