5. Over het delen en bewaren van jouw persoonsgegevens

< Back

5.1. Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Wij delen jouw gegevens alleen met personen, die van ons uitdrukkelijk de toestemming hebben gekregen, indien ze deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens doen we een beroep op verschillende verwerkers. Dit zijn onze onderaannemers die in onze opdracht aan persoonsgegevensverwerking doen. Logflow werkt enkel met verwerkers die dezelfde veiligheden op technisch en operationeel vlak garanderen.

Jouw gegevens kunnen overgedragen worden naar landen buiten de Europese Unie. In dergelijk geval zullen wij erop toezien dat de verwerking van de persoonsgegevens steeds afdoende beschermd wordt overeenkomstig specifieke contractuele verplichtingen en overeenkomstig de verplichtingen van de privacywetgeving.

Wij delen jouw gegevens verder alleen als we hiertoe door een wet of overheidsbevel worden toe verplicht.

5.2. Logflow geeft jouw persoonsgegevens niet door aan derden

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

5.3. We bewaren jouw gegevens niet oneindig

Logflow gebruikt je persoonsgegevens met een duidelijk doel voor ogen. Wanneer dit doel bereikt is, worden de gegevens verwijderd.

Het uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn.

De persoonsgegevens van de prospecten, bewaren we initieel 5 jaar. Mocht er in deze periode een contact geweest zijn tussen de prospect en Logflow dan gaat vanaf dit contact opnieuw een periode van 5 jaar in.

De persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers bewaren we tot 10 jaar na de laatste bestelling.

Van de sollicitanten bewaren we de persoonsgegevens bij een niet aanwerving tot 4 jaar na het afsluiten van de selectieprocedure.

De persoonsgegevens die onze bezoekers registreren bewaren we tot maximaal 60 dagen na hun bezoek.

< Back