SC Innovations - CASE AZ Groeninge: Simulatiemodel optimaliseert interne distributielogistiek

SC Innovations - CASE AZ Groeninge: Simulatiemodel optimaliseert interne distributielogistiek

AZ Groeninge verhuist binnenkort naar een nieuwbouw ziekenhuis en consolideert de activiteiten voor 71 diensten, afdelingen en centra, van 3 campussen naar 1 nieuwe locatie.

De distributie van de goederen naar de diverse afdelingen en eindklanten moest opnieuw worden uitgetekend teneinde door maximaal te combineren zo efficiënt mogelijk te distribueren, rekening houdende met specifieke karakteristieken en doorlooptijden.

Om inzicht te geven in dit complex proces en te zien in hoeverre de gestelde objectieven werden gehaald, werd gebruik gemaakt van simulatie.  Doel van de simulatie in deze case was om vooraf de optimale bezetting en de uurroosters van de logistieke medewerkers te bepalen in functie van de gedefinieerde prestatie-indicatoren.

De case is uitgevoerd door het logistiek adviesbureau Logflow in samenwerking met simulatie expert Talumis die het model in de simulatie software FlexSim heeft opgezet. Deze aanpak heeft tot een interessante logistieke oefening geleid in de zorgsector. Ook in andere sectoren kan deze aanpak vernieuwend zijn en zijn nut bewijzen.

Geplaatst op: 23.03.2017
Terug naar het nieuwsoverzicht