Advanced Warehouse Management: Tendensen en doorgedreven automatisering in het magazijn

13.06.2019Opleiding

Advanced Warehouse Management

 

Distributiecentra en magazijnoperaties spelen een sleutelrol in het operationeel houden van supply chains en distributienetwerken. De focus ligt naast operationele kosten vooral op klantenservice, uitgedrukt in kwaliteit van de dienst, responsiviteit en flexibiliteit.
 
Dit programma is opgezet voor mensen actief in distributienetwerking, distributiecentra en magazijnen. Het stelt u als deelnemer in staat uw eigen omgeving door een andere bril te bekijken en voor uzelf door te lichten, gebruik makend van de aangeboden onderwerpen die in de diepte worden uitgewerkt.
U leert er te werken rond geavanceerde magazijnconcepten, conform de doelstellingen die het management vooraf stelde, zowel qua service, betrouwbaarheid als op het vlak van kosten.

Elk aspect wordt tevens geëvalueerd aan de hand van een SWOT-analyse en parameters voor een business case. Ook wordt de nadruk gelegd op rekenwerk om alle flows en operaties op mekaar af te stemmen, teneinde een vlotte en efficiënte operatie na te streven.
Bovendien willen we de opleiding praktisch houden, vandaar dat we deze laten plaatsvinden bij ODTH. Op die manier is de praktijktoets gegarandeerd.
 
Ervaring en voorkennis van magazijnwerking en -management is een vereiste voor de deelnemers.

Deze opleiding verloopt in samenwerking met PICS.  

 

Docenten

 

Docent voor deze opleiding is Eric Vandenbussche (Logflow)

 • Met meer dan 20 jaar logistieke ervaring in meerdere sectoren stichtte Eric Vandenbussche in 2000 Logflow. Logflow spitst zich vooral toe op strategisch advies, Masterplan & BPR, conceptueel design voor hoogbouwmagazijnen en selectie van warehouse management systemen.

 

16 & 23/05/2019: Advanced Warehouse concepten

Spreker: Luc Forceville, Logflow

Wellicht is het een open deur intrappen, maar uiteindelijk is elke magazijnomgeving uniek. Gedurende deze twee dagen willen we dat unieke karakter op een gestructureerde manier in kaart brengen en duidelijk begrijpen. Ook aan de hand van cijfers. Zowel interne factoren (productafmetingen, verpakkingscondities, vereiste conditionering, ...) als externe factoren (lokale wetgeving, beschikbaarheid van interimarbeid, specifieke klanteneisen, ...) gaan uiteindelijk dicteren welke concepten qua receptie, opslag, replenishment, picking, verpakking en shipping ideaal worden geïmplementeerd.
 • Systematische layout-planning
  • Van een gekwantificeerde goederenstroom naar een magazijnconcept
 • Gebruik van een DC list
  • Alle mogelijke beïnvloedingsfactoren systematisch overlopen
 • Een analysedatabase opstellen
  • Vanuit welke kwantitatieve informatie wordt een concept opgebouwd?
 • PQ data-analyse
  • Welke product quantity analyses verschaffen het nodige inzicht?
 • Conceptkeuze: inslag-, opslag- en uitslagstrategieën
  • Welke magazijnprofielen vergen welke conceptuele invulling?
 • Operationele kostenberekening voor en na
  • Wat brengt het nieuwe concept op?
 • Aanpak via praktijkcase
  • Oefening baart kunst; de volledige methodologie wordt op een praktijkcase uitgetest

13/06/2019: Tendensen en doorgedreven automatisering in het magazijn

Spreker: Eric Vandenbussche, Logflow

Deel A

Als het gedrag en de karakteristieken van de producten binnen een magazijn eenmaal goed in kaart zijn gebracht, kunnen we heel wat logistieke intelligentie in de magazijnprocessen introduceren door de huidige, beschikbare automatiseringstechnologie in te zetten. Daardoor worden belangrijke stappen voorwaarts gezet zowel op het vlak van operationele kosten (bv. pickperformantie), proceskwaliteit (bv. foutenlast), flexibiliteit (bv. omgaan met workload variatie) als qua investeringskosten (bv. opslagdensiteit). Deze sessie zoomt in op wat ICT vandaag de dag in een modern magazijn allemaal mogelijk maakt.

 • The automated warehouse:
  • Mogelijkheden;
  • Valkuilen;
  • Business case voor een hoogbouwmagazijn.
 • Doorgedreven opslag- en pickingstrategieën
  • Differentiatie in de goederenflow leidt tot nieuwe automatiseringsmogelijkheden;
  • Business case. 

Deel B: bedrijfsbezoek ODTH
 • Rondleiding door de operatie van het gastbedrijf ODTH

Meer info & inschrijven?

https://www.valuechain.be/nl/evenementen/103469/advanced-warehouse-management-odth-mechelen

 

Terug naar het evenementen overzicht